Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie wordt onderverdeeld in:

  • het stellen van een gedragsmatige diagnose
  • het opstellen van een plan van aanpak
  • het evalueren en indien nodig bijstellen van het plan van aanpak

Voor het stellen van een gedragsmatige diagnose maak ik gebruik van een uitgebreide vragenlijst en videomateriaal. Vervolgens wordt tijdens een consult  het gedrag van uw huisdier gedetailleerd besproken.

Bij het opstellen van een plan van aanpak, wordt er gebruik gemaakt van gedragsmodificatie, aanpassing en/of verrijking van de omgeving en indien nodig worden er hulpmiddelen, zoals voedingssupplementen en gedragsmedicatie geadviseerd.

Voor een optimaal resultaat van de therapie is het van belang dat deze nauwkeurig wordt opgevolgd. Bij het consult is daarom een follow-up per mail of telefoon inbegrepen. Afhankelijk van de complexiteit of omvang van de problemen kunnen er ook een of meerdere vervolgconsulten nodig zijn.

In een enkel geval is er sprake van gedragsproblemen waar gespecialiseerde hulp geïndiceerd is. Mocht dat het geval zijn bij uw huisdier, dan zal ik u verwijzen naar een dierenarts-specialist gedrag.

Lichamelijke oorzaken en gevolgen

Wanneer een dier gedrag vertoont waaruit blijkt dat het niet lekker in zijn of haar vel zit, dan kunnen hier vele redenen voor zijn. Ten eerste kan er sprake zijn van lichamelijke klachten. Voordat een gedragsmatige diagnose gesteld kan worden, wordt daarom eerst onderzocht of er een onderliggende lichamelijke oorzaak is voor het gedrag.

Vanuit mijn kennis als dierenarts zal ik de mogelijkheid van lichamelijke klachten als oorzaak of gevolg van gedragsproblemen beoordelen tijdens een gedragsconsult. Voor een volledig lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek kunt u terecht bij uw eigen dierenarts. Ook is het mogelijk een combinatieconsult af te spreken, waarbij ik zowel een uitgebreid lichamelijk onderzoek van uw dier uitvoer als een gedragsconsult.

Afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.